Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. – razina 22, Grad Đurđevac


Subota, 15. srpnja 2017.