Družionica s Udrugom Mali princ kroz kretanje u Muzeju Grada Đurđevca


Četvrtak, 2. ožujka 2023.

Muzej Grada Đurđevca priključio se provođenju aktivnosti vezanih uz zdrav način života i kretanje te je ugostio članove Udruge Mali Princ.

Članovi Udruge Mali Princ imali su priliku prošetati prostorom, razgledati i naučiti nešto o izložbi i motivima kojima se predstavlja autorskom izložbom slikar Ivan Kapusta.Aktivno su sudjelovali razgledavajući izložbu i animiranju koje je s njima provela ravnateljica, viša kustosica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel.

Razgledavanjem izložbe sudionici su se susreli s raznim motivima na slikama prepoznajući različito voće i cvijeće, te boje sukladno godišnjim dobima. Njihovo aktivno sudjelovanje omogućio je i različite mogućnosti njihove interpretacije i usvajanje pojmova.

Vedar duh i želja za usvajanjem novih pojmova s kretanjem kao važnim elementom, osobito skupine iz Udruge Mali Princ rezultirao je novim zadatkom, a to je da na temelju naučenih motiva i pojmova sami naslikaju svoj likovni uradak.

Cilj ove aktivnosti je šetnja do muzeja,  boravak na svježem zraku i dolazak do galerijskih prostora Muzeja Grada Đurđevca uz poticanje motiviranosti i aktivnog sudjelovanja s naglaskom na iskazivanje emocija na temelju viđenih motiva na slici.