Erasmus+ K1 projekt: predstavnice vrtića Maslačak Đurđevac sudjelovale na edukaciji u Francuskoj


Srijeda, 17. svibnja 2023.

U sklopu Erasmus+ K1 projekta ravnateljica Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac Marija Čupen Tomica i Marija Vinković boravile su u Francuskoj u gradu Nici gdje su pohađale edukaciju Osmišljavanje inkluzivnog okruženja za učenje koje će podržavati svu djecu.

Sama riječ inkluzija znači uključenje i obuhvaćanje. Pojam inkluzije u okviru odgojno-obrazovnog sustava podrazumijeva uključivanje djece s teškoćama u razvoju kao ravnopravnih sudionika tog sustava, uz osiguravanje posebne podrške i pomoći bilo kojem djetetu. Cilj inkluzivnog obrazovanja je uklanjanje svih vrsta prepreka i diskriminacije koje se odnose na spol, nacionalnu pripadnost, vjersko i socioekonomsko porijeklo, zdravstveno stanje ili bilo koje drugo svojstvo pojedinca. Inkluzija nas uči kako prihvatiti različitosti kao bogatstvo te teži izgradnji tolerantnog društva.

Osvijestile su potrebu za promjenom okoline i svakodnevnog pristupa djeci s teškoćama u razvoju te promišljale što ustanova i pojedinci mogu dobiti od inkluzije djeteta s teškoćama u razvoju, a ne samo što dijete može dobiti od ustanove.

Također su proširile i spoznaju o teoriji višestrukih inteligencija američkog razvojnog psihologa Howarda Gardnera. Djeca na različite načine misle i uče, zato je potrebno svakom djetetu pristupiti individualizirano uvažavajući njegove jedinstvene mogućnosti i interese.

Na ovoj mobilnosti nisu stekle samo nova iskustva i znanja, već i nova poznanstva. S njima na tečaju bile su Rosa i Raquel – edukacijske rehabilitatorice iz Španjolske, Marlene, prof. vjeronauka i Urlike, socijalni pedagog u srednjoj školi iz Njemačke, Tomazs i Lucy – učitelji tjelesnog i likovnog iz Poljske, Dragica S. i Vesna – učiteljice i Dragica P. – psiholog iz Srbije, Marianne, učiteljica iz Danske te Riikka, edukacijski rehabiltator iz Finske.

Na završetku edukacije svim sudionicima su podijeljeni certifikati.