Grad Đurđevac: osigurano 15 mil. kuna za uređenje i opremanje zgrade Centra za osobe s invaliditetom


Subota, 25. srpnja 2020.

Još prošle godine Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom prijavilo je projekt Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac ukupne vrijednosti 14.831.494,68 kuna i to u prvim sekundama od otvaranja natječaja.

Projekt je prijavljen na poziv Europskog fonda za regionalni razvoj Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza kroz koji je predviđeno 100%-tno financiranje.

Partneri na projektu su Grad Đurđevac i Centar za socijalnu skrb Đurđevac te će se za potrebe provedbe projekta uspostaviti poseban projektni tim.

Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac ima dugogodišnju tradiciju djelovanja od 1981. godine, a trenutno okuplja 18 djelatnika te ukupno 600 članova.  Društvo je osnovano kao udruga osoba s invaliditetom koja vodi brigu o potrebama i pravima osoba s invaliditetom te zastupa interese osoba s invaliditetom u području prevencije, liječenja, školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja te socijalne skrbi na području naše županije.

Kroz rad udruga se suočava s brojnim izazovima te na najbolji način nastoji zadovoljiti potrebe svojih korisnika. Udruga trenutno djeluje u dotrajalom prostoru unutar kojeg nema mogućnost za širenje i povećanje raznolikosti pružanja svojih socijalnih usluga. Kroz terenski rad prepoznata je potreba za uslugom organiziranog stanovanja za one osobe s invaliditetom koji imaju interes za ovakav oblik neovisnog života uz organiziranu stručnu i drugu podršku. Ovaj tip usluge za osobe s invaliditetom trenutno ne postoji na području grada Đurđevca ni županije te bi predstavljao iznimno vrijednu novu socijalnu uslugu za ovu populaciju.

-Projektom bi se uredio dio zgrade Gradske uprave u centru grada kako bi ona bila pogodna za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom. Tako će minimalno 30 osoba dobiti novi dom te će im se uz povremenu stručnu i drugu pomoć omogućiti visoka razina neovisnog življenja i društvena integracija u urbanoj zoni okruženoj svim sadržajima- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Kroz projekt se planira organizirati poludnevni i cjelodnevni boravak, kako bi osobe s invaliditetom koje će nastaviti život u svojim obiteljima na ovaj način dobile mogućnost kvalitetno provesti vrijeme uz brojne radionice i aktivnosti, čime će se zasigurno odgoditi trajni odlazak u dom. Usluga dnevnog boravka obuhvaća osiguran prijevoz, prehranu, rekreaciju, opću njegu, kreativno provođenje slobodnog vremena kroz kulturno-zabavne i sportske sadržaje, stjecanje novih vještina, neformalno druženje s drugim korisnicima te poslijepodnevni odmor.

Projektom se planira i nabava vozila prilagođenog osobama s invaliditetom koje će služiti korisnicima za prijevoz, i to onim korisnicima koji žive u okolnim mjestima i korisnicima iz Đurđevca koji žive u samačkim kućanstvima.

-Ovim projektom će se pridonijeti povećanju kvalitete života osoba s invaliditetom. Gradska uprava i ostale službe još se ove godine sele u bivšu zgradu MUP-a koja se trenutno obnavlja te će time trenutni prostor gradske uprave ostati slobodan za novu namjenu, za budući Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac. Projektom će se unaprijediti usluge koje pruža udruga, a odrasle osobe s invaliditetom imat će organizirani smještaj, dok će stariji i nemoćni biti korisnici usluge dnevnog boravka- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

 

Osnovne informacije o projektu:

Naziv projekta: KK.08.1.3.04.0030 Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac

Naziv korisnika: Gradsko društvo osoba s invaliditetom

Partneri: Grad Đurđevac i Centar za socijalnu skrb Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 14.831.494,68 kuna

EU sufinanciranje projekta: 14.831.494,68  kuna

Razdoblje provedbe projekta: 14.10.2019. – 14.05.2023.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. u sklopu  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“