Jezične igre u Gradskoj knjižnici Đurđevac: osnovnoškolici će upoznati jezike i posebnosti različitih država


Srijeda, 26. veljače 2020.

Dječji odjel Gradske knjižnice Đurđevac prije pet godina pokrenuo je projekt Jezične igre namijenjen učenicima trećih razreda osnovne škole u trajanju do dva puna sata.

Projekt je prepoznat i podržan od Grada Đurđevca i Ministarstva kulture, a provodi se u suradnji s Osnovnom školom Đurđevac. Sam projekt  će se sastojati od sedam radionica koje će se održavati tijekom ožujka i travnja. Voditelji radionica su ljudi koji žive u našoj sredini, a došli su iz različitih dijelova svijeta (Njemačka, Bugarska, Rusija, Mađarska, Filipini, Bangladeš i Ukrajina).

Projekt se sastoji od tri dijela. U prvom dijelu voditelji će se predstaviti djeci na svojem materinjem jeziku, te ih naučiti osnovnim riječima, kao što su pozdravi, predstavljanje i dr. U drugom dijelu, voditelji će djecu naučiti pjesmicu ili igricu tipičnu za tu zemlju, dok je treći dio predviđen za kreativu.

Cilj projekta je senzibiliziranje najmlađih skupina za važnost uključenja u rad cjelokupne zajednice manjinskih skupina u Đurđevcu. Razvijanje inkluzije je važan dio obrazovnog procesa i sastavni dio razvijanja građanskog odgoja i edukacije najmlađih. Ovim radionicama želi se prevenirati netolerancija prema drugim ljudima, a manjinskih skupinama pružiti  prostor za vlastito izražavanje i predstavljanje vlastite tradicije i kulture.

Prva jezična radionica za školarce kreće već u ponedjeljak, 2. ožujka, a tema je Bangladeš.