Medarima za Medveni den


Petak, 11. listopada 2013.

Iako je javni poziv za subvencioniranje proizvođača meda od 30,00 kuna po košnici otvoren do 15. prosinca 2013. godine, odnosno do iscrpljenja Proračunom predviđenih sredstava, Grad je odlučio obraditi pristiglih 11 zahtjeva i prema dostavljenim podacima izvršiti isplatu subvencije u ukupnom iznosu od 21.350,00 kuna.

Od predviđenih sredstava za subvencije preostalo je još 26.650,00 kuna, te se pozivaju zainteresirani na podnošenje zahtjeva, jer će sredstva biti odobravana do izvršenja plana.

Na ovaj način Grad je želio uljepšati dane koji prethode manifestaciji Medveni den koja će se održati u Đurđevcu -  predavanja u Obrtničkom domu 18. listopada i izložbeno-prodajni dio manifestacije na Trgu svetog Jurja 19. listopada.

Subvencija je isplaćena sljedećim medarima Željki Miletić (3.150,00 kuna), Josipu Mladiću (1.290,00 kuna), Draženu Smesu (3.300,00 kuna), Baltazaru Lackoviću (900,00 kuna), Peri Krešiću (1.050,00 kuna), Branku Aureru (750,00 kuna), Tomislavu Patačku (5.000,00 kuna), Katarini Jendrić (3.600,00 kuna), Silviji Lukačin (300,00 kuna), Josipu Filipoviću (1.260,00 kuna) i Josipu Smesu (750,00 kuna).