Mjere poticanja poduzetništva na području Grada Đurđevca


Utorak, 9. lipnja 2015.

Dodijeljena su prva bespovratna sredstva iz Programa mjera koja žele potaknuti razvoj gospodarstva i zapošljavanja sukladno objavljenom pozivu gradonačelnika za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada

Zaključno sa svibnjem 2015., za dodjelu bespovratnih sredstava prijavilo se desetak gospodarstvenika koji svojim zahtjevima žele unaprijediti poslovanje kroz proširenje proizvodnih linija, unapređenje tehnologije, te sveukupno smanjenje troškova kako bi se povećala njihova konkurentnost i gospodarska klima na području Grada. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava za desetak poduzetnika je 92 tisuće kn.

U cilju dodatnog razvoja plasteničke proizvodnje povrća koja predstavlja veliki potencijal za razvoj gospodarstva na području Grada, donesena je mjera kojom se sufinancira nabavka plastenika i staklenika sa ukupnom vrijednosti potpore do 35 tisuća kn ili maksimalno 50% vrijednosti nabave opreme.

Sukladno mogućnosti prijevremene isplate naknade za umanjenu tržišnu vrijednost, mogućnost otkupa za 43 korisnika, zatražilo je 24 korisnika čime je Grad isplatio naknade u iznosu 315 tisuća kn. Time je stvorena ušteda za naredno razdoblje od maksimalno 4 godine u iznosu 180 tisuća kn, koja će koristiti za investicijsko ulaganje u dugotrajnu imovinu.