Odlagalište komunalnog otpada “Peski” – suradnja s Zagrebom


Petak, 29. studenoga 2013.

Grad Đurđevac je vlasnik legalnog odlagališta otpada "Peski", te provodi postupak sanacije starog odlagališta na kojemu je proteklih godina odlagan prikupljeni otpad s područja Grada, te istodobno izgradnju prihvatne kazete za mješoviti otpad kapaciteta 20 000 t. Izgradnja suvremenog odlagališta koje će moći primati mješoviti otpad s područja Grada i okolnih JLS-a u razdoblju do otvaranja Regionalnog centra za gospodarenjem otpada "Piškornica" nalazi se u završnoj fazi.

Istodobno Grad Đurđevac je potpisnik Sporazuma koji je sklopio s okolnim općinama i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kojim se predviđa saniranje nelegalnih deponija s područja okolnih JLS-a premještanjem takvog odležanog - inertnog otpada na prostor odlagališta "Peski". Ovakvo saniranje nelegalnih odlagališta sastavni je dio projektne dokumentacije na osnovu koje se izvode radovi na odlagalištu "Peski", te postoji potreba za ovakvom vrstom materijala radi nastavka radova na sanaciji. Okolne općine još uvijek čekaju odgovor da li će troškovi sanacije nelegalnih odlagališta s njihovog područja biti pokriveni iz sredstava EU ili Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz njihovo sudjelovanje u troškovima, te stoga trenutno nemaju interes za početkom sanacije. Ovakva situacija usporava provođenje radova na sanaciji odlagališta "Peski", te je stoga Grad Đurđevac obzirom na dostatnost kapaciteta za primanje inertnog otpada započeo pregovore s Gradom Zagrebom radi sanacije njihovih nelegalnih odlagališta.

Grad Đurđevac imao je nekoliko ponuda za zbrinjavanje mješovitog otpada iz drugih JLS-a po tržišnim cijenama, a ostvareni prihod bi u kratkom roku riješio financijske probleme i Komunalnih usluga i Grada, no takve ponude su redom bile odbijene i prihvat takvog otpada nije bio niti predmet razgovora, a niti pitanje cijene pod kojom bi takav otpad bio preuzet. Kapacitet novog uređenog odlagališta potreban je za područje Grada i okolnih JLS-a u narednom razdoblju do otvaranja RCGO "Piškornica".

Radi ispravnog informiranja javnosti potrebno je istaći da ostvareni kontakti s drugim JLS, pa tako i Gradom Zagrebom, imaju za cilj pregovore radi prihvata "inertnog otpada" koji nastaje prilikom sanacije nelegalnih odlagališta, a koji ne predstavlja mješoviti, kao niti glomazni ili građevinski otpad. Postupci sanacije nelegalnih odlagališta su u cijelosti pod kontrolom nadležnih institucija i nije moguće kroz takve postupke na područje našeg odlagališta dovoziti bilo kakav drugi otpad osim predviđenog projektnom dokumentacijom, a koji još jednom napominjemo nije opasan za okoliš, pa tako ni za podzemne vode i tlo.

Dovršenje sanacije i izgradnja novih kapaciteta odlagališta komunalnog otpada "Peski" je projektirana, te dogovorena u suradnji s okolnim JLS-ima i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svibnju 2010. godine, a sadašnja situacija s kašnjenjem početka sanacije okolnih nelegalnih odlagališta usporava dovršenje projekta, te je to jedini razlog zbog kojeg je potrebno inertni otpad potražiti izvan područja potpisnice Sporazuma.

 

Gradonačelnik                                                                                                                                                                      Željko Lacković, dipl. iur.