“Poduzetnički impuls 2015.”


Utorak, 24. veljače 2015.

Vlada RH je u četvrtak, 19. veljače 2015. godine usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta – "Poduzetnički impuls 2015." vrijedan 4,37 milijardi kuna. Poduzetnički impuls namijenjen je povećanju konkurentnosti sektora, povećanju poslovnih aktivnosti istraživanja i razvoja, povećanju investicija, komercijalizaciji inovacija, razvoju malih i srednjih poduzeća temeljenih na znanju te povećanju poduzetničkih znanja kao i prijenosu znanja.

Poduzetnički impuls 2015. u najvećoj će se mjeri, ukupno 88%, financirati sredstvima iz proračuna Europske unije, dok će ostatak sredstava biti raspoloživ iz državnog proračuna. Ove godine program se provodi u tri osnovna programa - "Mikro i malo poduzetništvo i obrt", "Sredstva iz fondova EU" te "Lakši pristup financiranju".

Za mikro i malo poduzetništvo i obrt, odnosno jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti te istraživanje i razvoj, poduzetničko okruženje i promociju, poduzetnicima će na raspolaganju biti gotovo 119 milijuna kuna.

Drugo programsko područje temelji se na Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Riječ je o sredstvima iz fondova EU ukupne vrijednosti 3,89 milijardi kuna. Tako su poduzetnicima na raspolaganju sredstva namijenjena proizvodnji, turizmu, poduzetničkoj infrastrukturi, informatizaciji proizvoda te povećanju kvalitete proizvoda.

Na koncu, kroz program "Lakši pristup financiranju" Ministarstvo poduzetništva i obrta planira uložiti gotovo 370 milijuna kuna, a poduzetnicima i obrtnicima na taj će način biti omogućeni jeftiniji krediti, mikrokrediti i kreditna jamstva.

Prvi natječaji za sredstva iz Poduzetničkog impulsa kreću u ožujku. Najniža potpora poduzetnicima i obrtnicima unutar programa Poduzetnički impuls je 10 tisuća kuna, a najveća 15 milijuna kuna.

Radionice počinju 23. veljače 2015., a završavaju 13. ožujka 2015.. U Koprivnici će se radionica održati u petak, 6. ožujka 2015. godine u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica. U nastavku možete pogledati popis gradova u kojima će se održati radionice: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3097 .

Program poticanja poduzetništva i obrta – "Poduzetnički impuls 2015." možete pročitati na http://www.minpo.hr/UserDocsImages/PRESS%20Ministar/19022015%20Poduzetnicki%20Impuls/PODUZETNI%C4%8CKI%20IMPULS%20-%202015.pdf