Prva dislokacija naših vatrogasaca – pomoć stradalima u Slavoniji


Srijeda, 4. lipnja 2014.

Prema zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH Slavka Tucakovića 01. lipnja 2014. godine u 10,00 sati upućeni su vatrogasci požarnog područja Đurđevac na dislokaciju istočne Slavonije u mjesto Drenovci gdje će dalje po potrebi biti raspoređeni.

Javna vatrogasna postrojba Đurđevac uputila je vatrogasno vozilo za opskrbu sa pitkom vodom 4500 litara, te agregat i električne pumpe sa opremom za ispumpavanje, a DVD Virje 2 centrifugalne pumpe sa kompletnom opremom.

Na prvu dislokaciju otišli su Milek Tomašek iz JVP-a Đurđevac, Mladen Miholek i Alen Međurečan iz DVD-a Đurđevac te Damir Jurkov i Saša Gregar iz DVD-a Virje.