U Gradsku knjižnicu Đurđevac stigla je nova oprema BOSON set dodataka za micro:bit


Četvrtak, 14. ožujka 2019.

U Gradsku knjižnicu Đurđevac stigla je nova oprema BOSON set dodataka za micro:bit koju će se moći koristiti za provedbu radionica i staviti na raspolaganje građanima.

Riječ je o dodacima koji omogućuju stvaranje inovativnih i zanimljivih projekata i vjerujemo da će korisnici uživati u njihovom korištenju. Vrijedna oprema donirana je kroz projekt Digitalni građanin Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM-a) čiji je cilj transformirati javne knjižnice u digitalne inovacijske i obrazovne centre.

Projekt će kroz knjižnicu učiniti dostupnim modernu edukacijsku tehnologiju odraslima i djeci čime će se omogućiti uvođenje digitalnih vještina u lokalne zajednice, a projekt se odvija uz financijsku potporu Google-a.