7. sjednica Gradskog vijeća


Ponedjeljak, 2. listopada 2006.

Dana 9. ožujka (četvrtak) 2006. godine, s početkom u 16,10 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

 1. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu.
 2. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca na dan 31. prosinca 2005. godine.
 3. Donošenje Godišnjeg obračuna Konsolidiranog proračuna Grada Đurđevca za 2005. godinu.
 4. Razmatranje Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića "Maslačak" Đurđevac za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 5. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Centra za kulturu Đurđevac za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 6. Razmatranje Izvješća o radu, Godišnjeg obračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2005. godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Gradske knjižnice Đurđevac za 2004. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 7. Razmatranje Izvješća o radu, Izvješća o intervencijama i Godišnjeg obračuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevca za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 8. Donošenje Odluke o kreditnom zaduženju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. Paromlinska cesta 2, Zagreb.
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju investicija (projekata) koji će se financirati iz sredstava ostvarenih kreditnim zaduženjem Grada Đurđevca.
 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2006. godinu.
 11. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Đurđevca s prijedlogom Zaključka.
 12. Donošenje Programa mjera za unapređenje stanja  u prostoru Grada Đurđevca (2006. – 2010.).
 13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini, s prijedlogom Zaključka.
 15. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina  - kupnja i sadnja cvijeća na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
 16. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Đurđevca u 2006. godini.
 17. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova higijeničarske službe na područja Grada Đurđevca u 2006. godini.
 18. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u Gradu Đurđevcu u 2006. godini – asfalterski radovi.
 19.  Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – nabava šljunka u 2006. godini.
 20. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – prijevoz šljunka u 2006. godini.
 21. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – rad stroja buldožera u 2006. godini.
 22. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – rad stroja utovarivača u 2006. godini.
 23. Donošenje Odluke o izboru osoba za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Đurđevca – rad stroja gredera u 2006. godini.
 24. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Đurđevcu. .

Zapisnik 7. sjednice (2006)