8. sjednica Gradskog vijeća


Utorak, 3. listopada 2006.

Dana 30. ožujka (četvrtak) 2006. godine, s početkom u 16,10 sati održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Dnevni red sjednice:

  1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.
  2. Razmatranje Izvješća o radu Policijske postaje Đurđevac za 2005. godinu i Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području PP Đurđevac za siječanj i veljaču 2006. godine.
  3. Razmatranje Izvještaja Uprave o stanju Komunalija d.o.o. Đurđevac i Izvještaja Nadzornog odbora o stanju Društva, s prijedlogom  Zaključka.
  4. Razmatranje Izvješća o radu komunalnog redara za 2005. godinu, s prijedlogom Zaključka.
  5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Grada Đurđevca.
  6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cijeni Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac.
  7. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske.
  8. Razmatranje ponude za sudjelovanje Grada Đurđevca u projektu izgradnje Športsko – rekreativnog centra “Graničar – Đurđevac”.
  9. Pitanja članova Gradskog vijeća.

Zapisnik 8. sjednice (2006)