Dodjela sredstava za poticanje razvoja poduzetništva – javni poziv


Petak, 13. ožujka 2015.

Grad Đurđevac na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 8/14.) raspisuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA U 2015. GODINI.

Navedenim Javnim pozivom dodjeljivat će se nepovratne potpore i subvencije za provedbu mjera iz „Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca“ za 2015. godinu.

U cilju poticanja poduzetništva u 2015. godini dodijeliti će se financijska sredstva za realizaciju mjera:

  1. POTICANJE INVESTICIJA U POSLOVNIM ZONAMA I GRADU ĐURĐEVCU
  2. SUBVENCIONIRANJE NABAVE I UGRADNJE NOVIH STROJEVA I OPREME
  3. SUBVENCIONIRANJE INICIJALNIH TROŠKOVA POKRETANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI PODUZETNIKA POČETNIKA
  4. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE
  5. SUFINANCIRANJE RAZVOJA KOMERCIJALIZACIJE INOVATIVNOG PROIZVODA ILI USLUGA
  6. SUBVENCIONIRANJE CERTIFICIRANJA PROIZVODA
  7. POTICANJE UDRUŽIVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA
  8. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA, STRUČNIH OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA
  9. SUBVENCIONIRANJE KAMATNE STOPE I NAKNADE ZA OBRADU PODUZETNIČKIH KREDITA

Korisnici mjera po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti: OPG, obrtnici, mikro, malog i srednjeg gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada, odnosno poduzetnici koji namjeravaju razvijati poslovanje na području Grada kroz poslovne jedinice izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

U nastavku možete pogledati Javni poziv i preuzeti obrasce: