Đurđevac nastavlja sa Zelenim projektima: potpisan ugovor za projekt sortirnice


Petak, 12. veljače 2021.

Gradonačelnik Hrvoje Janči danas je potpisao ugovor za  izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.348.805,54 kn, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose 4.480.782,19 kn, a Grad Đurđevac će financirati ostatak u iznosu 790.726,28 kn.

Izgradnjom Sortirnice koja će biti smještena na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te će se stvorit uvjeti za povećanje količina odvojeno prikupljenog otpada koji je pogodan za recikliranje.

-Sortirnica predstavlja još jedan korak u cjelovitom rješavanju gospodarenja otpadom u gradu Đurđevcu te zajedno s projektima kompostane i nabave vozila te spremnika za odvojeno prikupljanje otpada osigurava samostalnost i samodostatnost našeg sustava. Realizacijom ovih projekata dolazimo do cilja da budemo zeleni europski grad koji na odgovoran i održiv način gospodari otpadom - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

 

Osnovne informacije o projektu:

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu, KK.06.3.1.12.0014

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 5.348.805,54 kuna

EU sufinanciranje projekta: 4.480.782,19 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 20.08.2019. – 31.10.2022.

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.