Đurđevac teži ozelenjivanju gradskih površina: uspješno prijavljen projekt izrade Strategije zelene urbane obnove grada


Srijeda, 7. lipnja 2023.

Grad Đurđevac uspješno je osigurao 100-postotno financiranje za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Đurđevca, čija su izrada i donošenje bili preduvjeti za prijavu i osiguravanje sredstva za projekt uređenja Trga sv. Jurja u Đurđevcu.

Projekt je prijavljen na raspisani natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a osigurano je financiranje u iznosu od oko 26 tis. eura.

U sklopu prilagodbe klimatskim promjenama planiraju se mjere kojima će se pridonijeti smanjenju potrošnje energije, emisije CO2 i smanjivanju utjecaja klimatskih promjena za generacije koje dolaze. Na temelju izrađene Strategije stvorit će se preduvjeti za planiranje i provođenje projekata zelene infrastrukture, kružnog gospodarstva te održivog upravljanja okolišem i zgradama na prostoru grada, a jedna od mjera je i ozelenjivanje urbanih područja grada.

Na taj način osigurat će se temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi.

– Zahvaljujući tome što smo na vrijeme izradili i donijeli Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, među prvima smo na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavili projekt uređenja gradskog trga. Vrijednost projekta je oko 1,1 mil. eura, a zahvaljujući spremnosti i brzini uspješno smo osigurali 435 tis. eura bespovratnih sredstava za uređenje našeg središnjeg trga - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

– Zelene površine mogu se lijepo integrirati u arhitekturu pametnih gradova, a dokazano je da zelenilo i biljni svijet imaju brojne zdravstvene prednosti, što je ključno u izgradnji pametnih gradova koji poboljšavaju kvalitetu života svojih građana - dodao je gradonačelnik.

– Đurđevac teži ozelenjivanju gradskih površina unutar grada, zaštiti okoliša i osvještavanju ljudi o važnosti očuvanja okoliša koji nas okružuje, a ovo je samo nastavak prijava ovakvih projekata i osiguravanje bespovratnih EU i nacionalnih  sredstava - rekao je predsjednik vijeća Željko Lacković.

Za potrebe izrade strategije kreiran je anketni upitnik koji je dostupan na POVEZNICI. Anketni upitnik je anoniman, a dobiveni rezultati koristit će se isključivo u svrhu izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Đurđevca.

 

Naziv projekta: Strategija zelene urbane obnove Grada Đurđevca, NPOO.C6.1.R5.01.0047

Naziv korisnika: Grad Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 25.880,95 eura / 195.000,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 25.880,95 eura / 195.000,00  kuna

Razdoblje provedbe projekta: 1. listopada 2022. godine – 31. listopada 2023. godine