Gradonačelnik Janči: pred nama je rekordna realizacija proračuna u gradskoj povijesti u iznosu od 110 mil. kn


Nedjelja, 4. prosinca 2022.

Ovaj tjedan održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca, a sjednicu je vodio predsjednik vijeća Željko Lacković. Obrazloženje za rebalans i izvršenje ovogodišnjeg proračuna dao je  gradonačelnik Hrvoje Janči.

Gradonačelnik Hrvoje Janči uvodno je objasnio kako se rebalansom proračun povećava za četiri milijuna, s 143 na 147 milijuna kuna.

– Znamo da on neće biti realiziran u tom iznosu, ali svi projekti za koje su osigurana financijska sredstva moraju se nalaziti u njemu i prenosit će se u sljedeću godinu kao višak. Trenutna realizacija je 85 milijuna kuna, a do kraja godine očekujemo realizaciju od oko 110 milijuna kuna, što će biti rekordna realizacija proračuna. Prošle godine imali smo realizaciju od 93 milijuna kuna – rekao  je gradonačelnik.

-To je pokazatelj da se svi naši planovi i projekti realiziraju dobrom dinamikom i opet ćemo imati rekordno izvršenje proračuna na kraju godine. Neke od važnijih investicija su izgradnja Centra za osobe s invaliditetom i dogradnja Dječjeg vrtića Maslačak, a tu su i dva nova projekta, izgradnja ograde oko odlagališta otpada i nabava kompaktora koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zadnji projekt zbog kojeg se ide u rebalans je uređenje gradskog trga - rekao je gradonačelnik.

-I nakon jedanaest mjeseci financije Grada i ustanova su stabilne kao i realizacija svih projekata – istaknuo je gradonačelnik.