Gradske teme: Grad Đurđevac kroz EU projekte intenzivno radi na poboljšanju standarda socijalnih usluga


Ponedjeljak, 14. studenoga 2022.

U Gradu Đurđevcu se trenutačno provode tri velika projekta vezana uz poboljšanje socijalnih usluga u socijalnoj zajednici, naime traju radovi na izgradnji Kuće podrške Mali princ, radovi na Domu za starije i osobe s invaliditetom te izgradnja i opremanje novog objekta za pružanje socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Đurđevac, kojima će se značajno povećati standard socijalnih usluga u Gradu i okolici.

-Za onu zajednicu koja brine za svoje najstarije i svoje najmlađe stanovnike možemo reći da je najjača zajednica jer brine za potrebe onih najslabijih. Važno je da smo svi svjesni svoje okoline i potreba svojih bližnjih, a naročito oni koji rukovode javnim novcem. Grad Đurđevac je svjestan toga te će uskoro imati najviši standard socijalnih usluga. Naši projekti će utjecati i na naša prigradska naselja, ali i brojne općine koje nas okružuju. Realizaciji ovih projekata doprinijela je i iznimna aktivnost i rad naših udruga koje su kroz međusobno povezivanje i podjelu iskustava uvele novi model povlačenja EU sredstava uz suradnju sa Gradom, a taj model se proširio na cijelu županiju- rekao je predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković.

Kroz projekt izgradnje Doma za starije i osobe s invaliditetom krenut će se s jednim drugačijim modelom skrbi za starije i osobe s invaliditetom čiji je cilj prvenstveno deinstitucionalizacija korisnika.

- Uređuje  se 30 soba za boravak 80 osoba, a predviđeno je da u organiziranom stanovanju borave osobe s invaliditetom te starije i nemoćne osobe. Uredit će se i prostori za radionice, a ponuda će se dopuniti uslugom poludnevnog boravka za osobe s invaliditetom te stare i nemoćne koje nastavljaju život u obitelji. Poludnevni boravak je zapravo način da se postupno stariji priviknu na prostor, ali i na taj način se odgađa trajno smještanje u starački dom - istaknuo je predsjednik vijeća u emisiji Gradske teme Podravskog radija.