Komunalne usluge: besplatna predaja slame u reciklažnom dvorištu


Petak, 22. rujna 2023.

Komunalne usluge Đurđevac počinju s akcijom prikupljanja slame, a koju građani mogu predati bez naknade na lokaciji reciklažnog dvorišta u ulici Petra Zrinskog 69 u Đurđevcu.

Ako slamu niste u mogućnosti predati osobno, organizaciju odvoza slame možete prijaviti na telefon: 048/625 138, mobitel: 098/769 671, osobno na adresi Radnička cesta 61 Đurđevac ili na e-mail adrese: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr i marko.jagar@komunalneusluge.hr.