Komunalne usluge organiziraju odvoz granja


Ponedjeljak, 21. ožujka 2022.

U sklopu proljetnog čišćenja gradskih prostora i đurđevačkih okućnica, Komunalne usluge već tradicionalno u ožujku organiziraju odvoz granja.

Odvoz granja organizira se prema prijavi, a vršiti će se od 23. i 24. ožujka prema sljedećem rasporedu:

  • 23. ožujka 2022., SRIJEDA, Đurđevac,
  • 24. ožujka 2022., ČETVRTAK, Severovci, Grkine, Sveta Ana, Mičetinac, Čepelovac, Budrovac, Sirova Katalena, Suha Katalena

Granje je potrebno odložiti najkasnije do 7,00 sati na dan odvoza, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, a građani se mole da granje vežu u snopove za ručni utovar.

Odvoz granja možete prijaviti pozivom na telefon 048/625-138 do dana odvoza, osobno na adresi Radnička cesta 61, Đurđevac ili na e-mail: gospodarenje-otpadom@komunalneusluge.hr