Mjere poticanja poljoprivrede: Grad Đurđevac i ove godine subvencionira osjemenjivanje krmača i goveda


Utorak, 4. veljače 2020.

Grad Đurđevac i ove godine subvencionira umjetno osjemenjivanje krmača i goveda poljoprivrednim proizvođačima s područja grada.

Vlasnicima krmača i goveda kojima na osobno traženje veterinar obavi osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih nerasta odnosno uzgojno vrijednih- elitnih bikova nabavljenim u Centru za reprodukciju Grad subvencionira 1. osjemenjivanje u punom iznosu.

Sredstva se uplaćuju poljoprivrednim proizvođačima odnosno fizičkim i pravnim osobama upisanih u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva, a temeljem podnesenog zahtjeva i potvrde o obavljenom umjetnom osjemenjivanju koje Gradu dostavljaju pravne i fizičke osobe ovlaštene za tu djelatnost.

U tim potvrdama treba navesti vlasnika krmače i goveda te broj žiro ili tekućeg računa vlasnika.