Obavijest vlasnicima i korisnicima zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama


Srijeda, 8. siječnja 2014.

Obavijest

vlasnicima i korisnicima zemljišta koja graniče sa nerazvrstanim cestama na području grada Đurđevca, koji zbog privremenog ili stalnog zauzimanja nerazvrstane ceste preoravanjem ili privođenjem drugoj namjeni (poljoprivrednoj površini ili sl.) ne vrate dio nerazvrstane ceste u prvobitno stanje, sanacija nerazvrstane ceste izvršit će se na trošak vlasnika zemljišta uz nerazvrstanu cestu.

   GRAD ĐURĐEVAC

   Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti