Gradske teme: početak nove godine u Đurđevcu obilježile pripreme projekata i novih smjerova u turizmu


Subota, 14. siječnja 2023.

U prvoj ovogodišnjoj emisiji Gradskih tema u programu Podravskog radija gostovali su gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Željko Lacković.

U Gradu se aktivno radi na novim projektima, o čemu je više rekao gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Mogu reći da je početak godine obilježen pripremom projekata jer su se otvorile mnoge mogućnosti prijave istih na natječaje koji su već raspisani ili su u najavi. Tako da se već od prvog dana ove godine radilo i pripremalo projektnu dokumentaciju. Ono što je bitno u narednom razdoblju je suradnja sa lokalnom zajednicom jer se na taj način dobivaju dodatni bodovi prilikom prijave, ali i dodatna sufinanciranja na projektima- rekao je gradonačelnik Janči.

Predsjednik vijeća Željko Lacković je 2023. godinu najavio kao intenzivnu za rad na turizmu.

-Već u prvim danima nove godine krenuli smo intenzivno u rad, što se tiče samog turizma zacrtali smo si smjerove prema kojima bi trebali ići ukoliko želimo bavljenje turizmom pretvoriti u važnu ekonomsku granu. Na tome tragu održano je nekoliko sastanaka kako bi se predstavilo Podravinu i njezin širi dio kao jednu prepoznatljivu destinaciju. Cilj nam je da naša turistička ponuda i prirodna bogatstva budu vidljiva i prepoznata od strane turista, ne samo na lokalnoj razini već i šire- rekao je predsjednik Lacković.

-Jedan od tih smjerova je i osnivanje difuznih hotela u suradnji s ljudima koji se već bave s turističkom ponudom koji će predstavljati mogućnost okupljanja svih nekategoriziranih objekata i sadržaja koje imamo u našim bilogorskim predjelima, to obuhvaća naše klijeti koje uz određeni stupanj ulaganja postaju zapravo smještajni kapaciteti tog difuznog hotela. Na taj način objedinjeno nastupaju na tržištu i postaju vidljive. Primjer je Italija gdje ima oko 60 takvih hotela, u Hrvatskoj je bilo par pokušaja, ali postoje neke administrativne prepreke koje ćemo pokušati razriješiti. Jedan difuzni hotel može pokrivati područje jednog naselje, tako bi za svako naše prigradsko naselje mogli imati po jedan difuzni hotel. Takav hotel imao bi zajedničku recepciju i mjesto gdje se može usluživati hrana- rekao je predsjednik Lacković.