Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 13. listopada 2014.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca kojeg je predložio gradonačelnik Željko Lacković, a prihvatili članovi Gradskog vijeća, ima za cilj stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Đurđevca.

U nastavku možete pogledati Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca: