Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đurđevca u 2014.


Utorak, 19. kolovoza 2014.

Grad Đurđevac u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje javni natječaj za subvencioniranje mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućanstvima na području Grada Đurđevca.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatra se:

  1. Zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, pri čemu koeficijent prolaza topline mora biti manji od:
  •  U ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min≤3 ⁰C;
  1. Povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće, pri čemu treba postići ukupni koeficijent prolaska topline minimalno:
  • ≤0,20 za Θe,mj,min≤3 ⁰C za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),
  • ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C za vanjski zid grijanog prostora,
  • ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.   
  1. Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih  kondenzacijskih kotlova
  2. Povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora)
  3. Energetski pregled i energetski certifikat

Ukupni troškovi opreme i ugradnje mjera za povećanje energetske učinkovitosti kod fizičkih osoba u kućanstvima Provoditelja natječaja biti će subvencionirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od  najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova, od čega je udio  Fonda 40 % ili do 30.000,00 kn , a Grada Đurđevca 10 % ili do 7.500,00 kn, odnosno do najvećeg iznosa od 37.500,00 kn (uključujući zakonsku stopu PDV-a).

Sufinanciranja će biti dodijeljena za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena konačna obračunska situacija ugradnje nakon datuma javne objave Natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječaja možete pronaći u tekstu Javnog natječaja te Pravilnika za provedbu natječaja.

 Za sve ostale informacije prilozi su u nastavku: