Projekt Održive misli: edukacija o održivom gospodarenju otpadom te kako to komunicirati s djecom predškolske i školske dobi


Petak, 19. srpnja 2019.

U Gradskoj knjižnici Đurđevac održana je edukacija pod nazivom Sadržajna i metodološka priprema radionica s očekivanim ishodima učenja, a u sklopu projekta Održive misli KK.06.3.1.01.0015.

Sudionici radionice bili su nastavnici i profesori iz škola te odgajateljice iz vrtića s područja Grada Đurđevaca i ostalih općina partnera. Sama edukacija bila je usmjerena na glavne smjernice o održivom gospodarenju otpadom koje je potrebno komunicirati u radu s djecom.

Cilj edukacije bio je upoznati nastavnike/ce i profesore/ice u školama te odgajatelje/ice u vrtićima koji sadržaj te na koji način implementirati cjelokupnu hijerarhiju gospodarenja otpadom u svakodnevni rad s djecom predškolske i školske dobi. Očekivani ishodi učenja su da djeca potpuno shvate svoju ulogu u sustavu održivog gospodarenja otpadom, te da uvide kako kroz svakodnevne navike mogu pozitivno utjecati na zaštitu okoliša.

Projekt Održive misli provodi se u trajanju od 20 mjeseci, odnosno od 17. travnja 2018. – 17. prosinca 2019. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda.

Korisnik projekta je Grad Đurđevac, dok su partneri na provedbi projekta općine:Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete I Virje. Ukupan iznos projekta iznosi 492.494,32 kune, dok je iznos EU potpore je 418.620,16 kuna.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.