Gradonačelnik: projekt Održivih misli samo je nastavak eko aktivnosti koje već provode gradske ustanove


Utorak, 28. kolovoza 2018.

Danas je u prostorijama Grada Đurđevca potpisan ugovor za promotivne aktivnosti između Grada Đurđevca i APEA-e, obrta specijaliziranog za informativno obrazovne projekte na području gospodaranja otpadom.

Izobrazno informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom odvijat će se u sklopu projekta Održive misli. Grad Đurđevac će ovaj projekt provoditi u suradnji sa općinom Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Novo Virje, Virje, Molve, Kalinovac i Ferdinandovac.

Vrijednost projekta iznosi 454.000,00 kuna, od čega Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sufinancira projekt s 85% troškova odnosno s 418.000,00 kuna, dok je preostali dio osiguran u proračunu Grada i općina.

Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti, poput podjele letaka i brošura, isticanje plakata, javne i edukacijske tribine, radijske emisije i reklame, natjecanja u osnovnim i srednjim školama, a za najmlađe kostimirane predstave i slikovnice u dječjim vrtićima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

-Ovo je samo nastavak aktivnosti koje Grad Đurđevac od početka ove godine provodi u suradnji s gradskim ustanovama, vrtićem i školom na području očuvanja okoliša u cilju povećavanja ekološke svijesti. Vrtići i škola u sklopu svojih redovnih programa provode velik broj eko aktivnosti. Tako se osnovnoškolci mogu pohvaliti da se u svim razredima odvaja otpad, brojnim eko radionicama i sad već tradicionalnom eko modnom revijom. Učenici Odjela za djecu s teškoćama izradili su kutije za odvojeno prikupljanje papira koje su podijelili  poslovnim subjektima, tako na kreativan i zabavan način prikupljaju otpad, a od prodaje papira nabavlja se potreban pribor za njihove radionice. Vrtićarci su poznati po svom eko vrtu i eko patroli koja pazi da se svi vrtićarci ponašaju u skladu sa statusom Eko vrtića- rekao je gradonačelnik Janči.

-Cilj tih programa je da se djeci od najranije dobi usadi osjećaj za ekološki način života, ali da se i preko najmlađih utječe i na roditelje koji se čestu uključuju u organizirane aktivnosti. Ovim projektom samo proširujemo te aktivnosti na cjelokupno stanovništvo, a u tome nam se pridružuje i okolnih sedam općina- zaključio je gradonačelnik.

Prve promotivne aktivnosti kreću već sredinom rujna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.

OM opcine 040220