Promjena broja za plaćanje parkiranja putem SMS poruka


Ponedjeljak, 3. ožujka 2014.

Parking tim d.o.o. obavještava korisnike o promjenama propisa koje je donio HAKOM, a koje utječu na plaćanje parkiranja putem SMS poruka (mPARKING). Naime, HAKOM je izdao novi tzv. Plan numeriranja koji propisuje numeracije u fiksnoj i mobilnoj telefoniji, a po novome, između ostaloga, propisuje i numeraciju za tzv. platne usluge u što spada mParking (plaćanje parkiranja putem SMS poruka).

Po Planu numeriranja, obvezna numeracija za mParking (i sve ostale platne usluge ima sljedeće karakteristike): a) brojevi su šesteroznamenkasti
b) brojevi počinju sa "70".

U komunikaciji s HAKOM-om Parking tim d.o.o. je dobio uputu i preporuku da se na postojeće četveroznamenkaste brojeve na početak doda prefiks "70", što bi značilo da se postojeći broj mParkinga 8873 mijenja u 708873. Nova numeracija mora se po Planu numeriranja obaviti do 30.03.2014. godine.

PARKING TIM d.o.o. obavještava korisnike da će se od danas 3.03.2014. aktivirati novi broj 708873 za Đurđevac. Međutim, stari broj 8873 će biti aktivan do 28.03.2014. godine, a tad će se ugasiti i ostat će aktivan samo novi broj.