Radni sastanak: dogovorene aktivnosti oko uređenja i opremanja zgrade Centra za osobe s invaliditetom ukupne vrijednosti 15 mil. kn


Petak, 6. studenoga 2020.

Održan je drugi sastanak projektnog tima projekta Centar za osobe s invaliditetom  na kojem su sudjelovale ispred prijavitelja Gradskog društva osoba s invaliditetom voditeljica projekta Mirjana Šandor, predsjednica Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđa Dujmović, ispred partnera Grada Đurđevca voditeljica projekta Silvija Lukačin i Jelena Kokotić te ispred partnera Centra za socijalnu skrb Đurđevac ravnatelj Daniel Rupić.

Članovi projektnog tima su upoznati sa dosadašnjim aktivnostima projekta, te su dogovorene daljnje aktivnosti na projektu.

Još prošle godine Gradsko društvo osoba s invaliditetom u suradnji s Gradom Đurđevcom prijavilo je projekt Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac ukupne vrijednosti od oko 15 mil. kuna i to u prvim sekundama od otvaranja natječaja, a osigurano je 100%-tno financiranje projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom bi se uredio dio zgrade Gradske uprave u centru grada kako bi ona bila pogodna za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom. Tako će minimalno 30 osoba dobiti novi dom te će im se uz povremenu stručnu i drugu pomoć omogućiti visoka razina neovisnog življenja i društvena integracija u urbanoj zoni okruženoj svim sadržajima.

Kroz projekt se planira organizirati poludnevni i cjelodnevni boravak, kako bi osobe s invaliditetom koje će nastaviti život u svojim obiteljima na ovaj način dobile mogućnost kvalitetno provesti vrijeme uz brojne radionice i aktivnosti, čime će se zasigurno odgoditi trajni odlazak u dom. Usluga dnevnog boravka obuhvaća osiguran prijevoz, prehranu, rekreaciju, opću njegu, kreativno provođenje slobodnog vremena kroz kulturno-zabavne i sportske sadržaje, stjecanje novih vještina, neformalno druženje s drugim korisnicima te poslijepodnevni odmor.

Projektom se planira i nabava vozila prilagođenog osobama s invaliditetom koje će služiti korisnicima za prijevoz, i to onim korisnicima koji žive u okolnim mjestima i korisnicima iz Đurđevca koji žive u samačkim kućanstvima.


Osnovne informacije o projektu:
Naziv projekta: KK.08.1.3.04.0030 Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac
Naziv korisnika: Gradsko društvo osoba s invaliditetom
Partneri: Grad Đurđevac i Centar za socijalnu skrb Đurđevac
Ukupna vrijednost projekta: 14.831.494,68 kuna
EU sufinanciranje projekta:
14.831.494,68  kuna
Razdoblje provedbe projekta:
14.10.2019. – 14.05.2023.

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Gradskog društva osoba s invaliditetom

"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. u sklopu  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“