Sanacija pješačkog mosta u Ulici bana Jelačića u Đurđevcu


Petak, 12. siječnja 2007.

Gradsko poglavarstvo Grada Đurđevca donijelo je Odluku o odobrenju sredstava za sanaciju pješačkog mosta u Ulici bana Jelačića u Đurđevcu, kojeg je zbog dotrajalosti potrebno hitno sanirati. Radove na sanaciji izvodit će trgovačko društvo MKG d.o.o. Đurđevac, a započet će ovih dana.