Đurđevački osnovnoškolci i vrtićarci odvajaju otpad: edukacije o održivom gospodarenju otpadom


Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Učenici Osnovne škole Đurđevac i vrtićarci Dječjeg vrtića Maslačak već razvrstavaju otpad u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i time šire svijest o ovome problemu današnjice

Grad Đurđevac uspješno je prijavio projekt za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, zahvaljujući kojem će nabaviti još šest polupodzemnih kontejnera i 30 kompleta spremnika za  odvojeno prikupljanje otpada u učionicama Osnovne škole Đurđevac.

Gradonačelnik Hrvoje Janči potpisao je ugovore o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ukupna vrijednost projekta iznosi oko 30 tis. eura dok sufinancirani dio
od strane Fonda iznosi oko 12 tis. eura.

–Ovaj projekt samo je nastavak aktivnosti koje Grad Đurđevac već godinama provodi u suradnji s gradskim ustanovama, tvrtkama, vrtićem i školom na području očuvanja okoliša u cilju
povećavanja ekološke svijesti. Važno je da se djeci od najranije dobi usadi osjećaj za ekološki način života, ali da se preko najmlađih utječe na roditelje koji se često uključuju u organizirane aktivnosti. Cilj projekta povećanje je svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka nepotrebnih količina otpada i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima– rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Učenici Osnovne škole Đurđevac već razvrstavaju otpad u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i time šire svijest o ovome problemu današnjice. Kroz projekt su planirane brojne aktivnosti, poput javnih i edukacijskih tribina, radijske emisije i reklame, natjecanja u osnovnim i srednjim školama, a za najmlađe kostimirane predstave i slikovnice u dječjim vrtićima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u učionicama OŠ Đurđevac sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.