Zaštita polja od divljači: Grad Đurđevac poljoprivrednicima sufinancira nabavu električnog pastira


Utorak, 5. svibnja 2020.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca danas je održalo svoju drugu e - sjednicu na kojoj su vijećnici jednoglasno izglasali Program potpora za zaštitu poljoprivrednih površina od divljači na području Grada Đurđevca.

Ovaj novi program je usmjeren zaštiti poljoprivrednih nasada i površina te naselja od ulaska divljači te nastanka šteta.

-Potpora se odobrava poljoprivrednicima za subvencioniranje troškova ograđivanja poljoprivrednih površina što uključuje troškove nabavke električnog pastira. Maksimalan iznos potpore po korisniku je 1/3 dokumentiranih troškova bez PDV-a, a maksimalno do 20.000,00 kuna po zahtjevu. Uvjet za odobravanje potpore je postava električnih ograda tzv. pastira na granici šumskog i poljoprivrednog zemljišta radi zaštite što veće površine poljoprivrednog zemljišta- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Divljač i velike štete koje ona stvara na usjevima dugogodišnji su problem ne samo naših poljoprivrednika, već i poljoprivrednika diljem zemlje. Grad Đurđevac konstantno prilagođava svoje mjere za dodjelu bespovratnih sredstava potrebama građana i poduzetnika pa je tako ovaj program donesen na inicijativu naših poljoprivrednika te Udruge mljekara „Drava- Sava“. Cilj programa je cjelovito rješavanje ove problematike i smanjenje broja nastalih šteta na našem području te se nadamo da će ova mjera potaknuti što više poljoprivrednika da ograde svoja polja- rekao je predsjednik Gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković.