2023.


Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja


Konačni rezultati izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u gradu Đurđevcu :

- vrijeme objave: 10. svibnja 2023. godine u 8:20 sati


Rezultati izbora članova Vijeća romske nacionalne manjine u gradu Đurđevcu:


Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u gradu Đurđevcu:


GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA ĐURĐEVCA

Stjepana Radića 1,
Tel.: 811-052
email:  gip.djurdjevac@izbori.hr

izbori.hr


Dežurstvo Gradskog izbornog povjerenstva za zaprimanje lista kandidata za članove Vijeća srpske nacionalne manjine i kandidatura za Predstavnika romske nacionalne manjine:

  • od 4. travnja 2023. do 7 travnja 2023. od 9,00 do 15,00 sati
  • od 11. travnja 2023. do 13. travnja 2023. od 9,00 do 15,00 sati
  • 14. travnja 2023. od 9,00 do 20,00 sati
  • 15. travnja 2023. od 9,00 do 24,00 sata.