Grofovi bubnjeva u Križevcima


Utorak, 12. lipnja 2007.

  Za vrijeme trajanja križevačkog Spravišća Križevcima su šetali Grofovi bubnjeva – na starinski način uz zvuk bubnjeva nosili su i čitali proglas kojim se najavljuje Legenda o Picokima.