Okrugli stol: “Što moraju, žele i mogu žene s invaliditetom“


Utorak, 15. prosinca 2009.

Nakon održane čak 24 stučne radionice, u nazočnosti predstavnika Ureda za ljudska prava Vlade RH, Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida i srodnih udruga, te predstavnika županijskih i gradskih vlasti i udruga invalida iz 20-tak hrvatskih gradova, u hotelu Picok je danas održan Okrugli stol na temu „Što moraju, žele i mogu žene s invaliditetom“. Organizator ovog eminentnog skupa je bila Gradska udruga invalida Đurđevac, kao logičan nastavak, odnosno završetak obimnog projekta, koji je preko 24 stručne radionice, iz različitih područja života, organiziralo GDIĐ, a  koji je bio odobren i financiran od strane Ureda za ljudska prava Vlade RH , a sufinanciran sredstvima Koprivničko-križevačke županije, Grada Đurđevca i đurđevačke Udruge invalida.   Predsjednica Udruge Barbara Fuček Leško je uvodno naglasila da se ovim okupljanjem za Okruglim stolom, sa malim zakašnjenjem, obilježava i Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a prije svega osnažuju žene s invaliditetom i majke djece s invaliditetom i s teškoćama u razvoju.O nakanama i polučenim učincima obavljenih radionica govorile su neke od  njenih voditeljica, Jadranka Švaco dipl.iur, tajnica Grada Đurđevca, Katica Bratanović, defektologinja i voditeljica đurđevačke PŠ za djecu s teškoćama u razvoju, defektologinja, prof.Sanja Flajs-Vidaković, Katarina Birta, ravnateljica Centra za socijalnu skrb, te autorice projekta Barbara Fueček Leško, dipl.iur., predsjednica GDIĐ i njegova tajnica Mirjana Šandor. Paralelno sa raspravama za Okruglim stolom održana su i sportska natjecanja, odnosno tradicionalne sportske igre invalidnih osoba, a druženje je završilo uz glazbu i lijepe želje za nastavak suradnje u nastupajućoj godini.