Podravina od leta do leta


Srijeda, 27. lipnja 2007.

Podravski narodni običaji i poslovi kroz godinu prikazani su na  dokumentarističkoj i etnografskoj izložbi u Domu kulture. Riječ je uglavnom o fotografijama  i novinskim napisima s održanih priredbi  pod nazivom "Podravina od leta do leta", a u sklopu Legende o Picokima. Pored fotografija izloženi su i etnografski predmeti članica Foruma žena grada Đurđevca (stoljnjaci, obrisači, odjeća, posude, molitvenici i dr.).   Na svečanom otvorenju prikazan je i tradicijski način tkanja  u kojem su sudjelovale bake Barica Adaković i Marija Bušić iz Virja. O izložbi je govorila ravnateljica Centra za kulturu Edita Janković Hapavel , a otvorio gradonačelnik Mladen Roštan.   Izložba se može razgledati do 9. rujna 2007.