Uspješna godina iza Udruge vinogradara i voćara Đurđevac


Ponedjeljak, 17. siječnja 2011.

Sedam novih školovanih članova sa zvanjem vinogradar-podrumara, stručna predavanja, edukativni izleti, prigodno obilježavanje vinogradarskih „svetaka“, primjereno organiziranje 27. izložbe vina i tradicionalne Večeri zlatnih vina za Đurđevo, te sudjelovanje sa značajnim uspjesima na izložbama vina u drugim županijama i započeti radovi na adaptaciji novih prostora Udruge, sažetak je izvješća koje je pred svojim mnogobrojnim članstvom, na redovnoj izvještajnog godišnjoj skupštini Udruge vinogradara i voćara Đurđevac, podnio njihov predsjednik Marijanko Ređep. On je svoje članove upoznao i s ovogodišnjim aktivnostima i pri tom naglasio da će se sa stručnim ekskurzijama i s obrazovanjem vinogradara-podrumara, ali i voćara  nastaviti, da ih čekaju velike aktivnosti pri uređenju novih društvenih prostorija, obilježavanju i proširenju novom ponudom Đurđevačke vinske ceste, zatim pri 28. izložbi vina za Đurđevo 2011., za obilježavanje Vincekova, Đurđeva, Bartolova, Martinja, Picokijade, Vinovite i drugih gospodarskih sajmova i turističkih manifestacija. -Ove godine ćemo tražiti od našega Grada da vinogradarstvu i voćarstvu, kao gospodarskoj grani, osigura potporu pri analizi tla, poticaje pri podizanju dugogodišnjih nasada vinograda i voćnjaka, te subvencioniranje nabavke loznih cijepova i voćnih sadnica, najavio je predsjednik Udruge Ređep, a gradonačelnik Gračan obećao da će u okviru raspoloživih proračunskih sredstava pomagati ne samo aktivnosti ove Udruge , nego i razvoj vinogradarstva i voćarstva kao gospodarske grane. Pri tom ih je uputio i na apliciranje prema natječajima nadležnih ministarstva, a sve u cilju materijalne potpore i bržeg razvoja.