Vijećnici o Komunalijama, likvidnosti, Picokijadi, projektima i drugim problemima…


Srijeda, 21. studenoga 2012.

Prva sjednica Gradskoga vijeća sazvana na temelju članka 31. Statuta Grada Đurđevca u kojoj su vijećnici gradske pozicije (HDZ, HSS, i nezavisni) željeli dobiti informacije o statusu postupka registracije novog komunalnog društva, a pri tom i ocjenu nadležnosti gradonačelnika u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora društva, kao i ocjena o stanju likvidnosti Komunalija d.o.o. na dan 30. listopada na okolnosti nefakturiranih radova za kupce, prošla je mirnije nego što se očekivalo.     I dok vijećnicima opozicije, SDP-ovcima Paniću i Babiću nije bilo jasno koji su bili pravi motivi sazivanja gotovo izvanredne sjednice GV, svi su nakon pojašnjenja primili bez posebnog zaključka informacije koje su im podastrli direktor Komunalija Marijan Blažok i predsjednik Skupštine Komunalnih usluga Slavko Gračan. Gračan je rekao da je iskoristio predsjedničko pravo da predloži članove NO u novom društvu i poveća njihov broj sa 7 na 9, a sve u želji da se nova tvrtka što prije osnuje. Vijećnici su prihvatili njegovo obrazloženje, ali ne i prijedloge i odluke bez potvrde GV, pa je uz suzdržanost oporbenih vijećnika (SDP/HSU), odlučeno da se u NO trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. (umjesto Gračanovog prijedloga Ivan Topolčić i Miroslav Mihaljević) imenuje Vjekoslav Ivandija i Miroslav Mihaljević. V. Rep je pri tom podsjeto na članak 77. gradskog Statuta da je za nadzor nad zakonitošću rada trgovačkih društava nadležan Grad, kojeg predstavlja gradonačelnik, kao jedini član Skupštine društva, stoga je potrebno i njegovo pisano očitovanje o razlozima neregistracije društva. Da bi se što mirnije, bezbrižnije i čistih računa ušlo u novu proračunsku 2013, gradska je pozicija zatražila i dobila podatak da Grad svojoj komunalnoj tvrtki Komunalijama duguje ukupno 2.216.985 kuna. To je podatak koji je sve vijećnike zabrinuo jer više govori o problemu likvidnosti Grada i gradskog proračuna nego o problemu likvidnosti Komunalija. U očitovanju direktora Komunalija mr. M. Blažoka vijećnici su detaljno izvješteni o problemima poslovnoga odnosa s Gradom nakon čega je zatraženo je da se što kvalitetnije izradi najavljeni rebalans  gradskoga proračuna, a nakon dobivenih novaca od prodaje Stare tržnice, najprije podmire gradska dugovanja prema Komunalijama. Zatraženo je od predlagača također da izradi što kvalitetniji i izbalansiraniji prijedlog  novog gradskog proračuna za 2013. Nakon što su doradili Odluku o načinu i naplati parkiranja u gradu, te Ivana Kramarića i Ivana Hadžiju imenovali u Stožer zaštite i spašavanja Grada Đurđevca, vijećnik V. Rep je predložio da se u Gradskoj vijećnici postave portreti svih đurđevačkih počasnih građana, usprotivio se povezivanju koprivničkih Podravskih motiva i đurđevačke Picokijade, te podsjetio kako odgovori o stečaju nisu  stigli do vijećnika, te da je moguće tražiti i odgovornost i zamjenu stečajne upraviteljice NatureAgro. Opetovano je zatražio i izvješće o radu i financijskom poslovanju TZ i Picokijade, a vijećnik B. Prelec  opetovano izrazio svoje nezadovoljstvo s radom Ureda za razvoj i pripremu projekata, jer je malo đurđevačkih do sada privuklo europske novce, pa se založio za angažiranje agencije za njihovu izradu. Pročelnik M. Mahović je govorio o đurđavačkom apliciranju, ali i neprihvaćanju, te pripremljenim projektima koji već čekaju aplikacije. Vijećnika M. Hodića  brine loše tehničko, statičko i građevinsko stanje u školskoj sportskoj dvorani OŠ, na što mu je predsjednik Gradskog i Upravnog školskog vijeća rekao da je sve pod kontrolom, jer će probleme otkloniti treći, na račun dva izvođača radova Segrada i Gratita.