Profesor povijesti Saša Senjan postao doktor znanosti


Subota, 20. veljače 2021.

Saša Senjan, profesor povijesti i geografije, doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu upisao je 2016. godine.

Program studija sastojao se od šest semestara i organiziran je kroz obavezne i izborne predmete, doktorske seminare i individualnu nastavu. Obuhvaća i sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, objavljivanje prikaza stručne literature i izvornih znanstvenih radova.

Tijekom studija prijavio je doktorsku disertaciju uz mentorstvo prof. dr. sc. Ive Goldsteina, a pred stručnim povjerenstvom 15. veljače 2021. godine uspješno je obranio disertaciju pod naslovom Narodno prosvjećivanje u sjevernoj Hrvatskoj (1945. – 1952.). U radu je istražio pokret narodnog prosvjećivanja kojim se nakon Drugog svjetskog rata kroz analfabetske tečajeve opismenjavalo nepismeno stanovništvo različitih dobnih, spolnih i socioekonomskih skupina.

Ovim putem još jednom čestitamo našem učitelju povijesti.