e-Škole: Osnovna škola Đurđevac uspješno osigurala nabavu 63 prijenosna računala za učitelje


Ponedjeljak, 18. siječnja 2021.

Osnovna škola Đurđevac je preko projekta e-Škole uspješno nabavila 63 prijenosna računala kojima će se kroz buduće nastavne aktivnosti koristiti učitelji.

Time je osigurano da svaki učitelj odnosno razred ima jedno računalo koje će koristiti kao pomoć u nastavi zajedno sa pametnim pločama. Računala su opremljena sa svim programima potrebnim za izradu interaktivnih nastavnih materijala, a korištenje digitalnih sadržaja u nastavi biti će puno lakše.

-Nakon što je 2015. godine u našu školu uveden bežični internet, e-dnevnik i pametne ploče, 2018. godine u potpunosti je modernizirana i opremljena informatička učionica, a svakih nekoliko godina nabavljaju se i nova prijenosna računala za nastavnike koja značajno olakšavaju rad, tako da je ovaj projekt samo nastavak digitalizacije u našoj školi- rekao je ravnatelj škole Danijel Domišljanovć.

Cilj projekta je omogućiti učenicima bolje praćenje i veću angažiranost učenika tijekom nastave naročito u ovoj situaciji kad dio učenika nastavu prati online kod kuće, a ovakvim visokim ulaganjem u školstvo i u poboljšanje materijalnih uvjeta ne mogu se pohvaliti ni veći gradovi od Đurđevca.