Grad Đurđevac potiče ostanak i doseljavanje obitelji: obnova starijih kuća sufinancira se s 30 tis. kn, prihvatljivi računi od 1.1.2020.


Subota, 2. siječnja 2021.

Na elektronskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca vijećnici su jednoglasno izglasali dopune Programa mjera poticanja obnove kuća za mlade obitelji.

-Na području grada postoji još mnogo kuća koje su starije, ali su stabilne nisu za rušiti te im je potrebna samo obnova kako bi bile pogodne za useljenje. Stoga je ovaj program usmjeren upravo prema mladim obiteljima koje se useljavaju i iskazuju interes za kupnju i uređenje takvih kuća na našem području- rekao je gradonačelnik.

Do sada je zaprimljeno 15 zahtjeva ukupne vrijednosti od 450.000,00 kuna. Prije odobrenja i isplate sredstava stručna komisija Grada Đurđevca izlazi na teren te utvrđuje ispravnost uvjeta, a osim dokaza o vlasništvu obiteljske kuće potrebno je priložiti i troškovnik ili predračun cjelovite obnove, dok je za pravdanje sredstava potrebno priložiti račune koji se odnose na nabavu građevinskog materijala, stolarije ili kupnje peći odnosno potrebnih materijala za postavu grijanja.

-Neke obitelji koje su podnesle zahtjev već su krenule s prvim radovima na kući te su njima već odobrena i isplaćena bespovratna sredstva. Moram naglasiti da je na području grada Đurđevca u posljednje vrijeme vidljiv trend doseljavanja mladih obitelji s djecom koje kupuju1 starije kuće koje nakon toga obnavljaju te tako doprinose vizualnom uređenju našega grada, ali i popunjavanju praznih gradilišta unutar grada ukoliko se odluče na izgradnju- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Pravo na obnovu prema izmjenama programa odnosi se na obiteljske kuće koje su izgrađene do 1985. godine i koje su legalne, a za obnovu kuća pravo podnošenja zahtjeva imaju mlade obitelji su obitelji s djecom u kojoj su roditelji mlađi od 40 godina, kao i roditelji stariji od 40 godina ukoliko imaju maloljetnu djecu. Pravo na sufinanciranje imaju sve obitelji koje su s radovima obnove krenule u 2020. godini, te se priznaju svi računi od 1.1.2020. godine- dodao je gradonačelnik.

Sufinanciranje se priznaje za cjelovitu obnovu obiteljske kuće koja se odnosi na uređenje krovišta, fasade, zamjenu stolarije i sustava grijanja ili za djelomičnu obnovu ukoliko je dio već obnovljen. Na području grada Đurđevca sufinanciranje iznosi 30% od vrijednosti izvršenih radova na uređenju, a maksimalno 30.000,00 kuna, dok se u prigradskim naseljima sufinancira 50% od vrijednosti izvršenih radova, također 30.000,00 kuna.

Korisnik potpore ne smije u vlasništvu imati druge nekretnine za stanovanje, niti može kombinirati ovu mjeru s mjerama poticanja izgradnje, kupnje ili obnove kuća.

-Ova mjera je posebno atraktivna za prigradska naselja gdje se nekretnine mogu kupiti po puno povoljnijim cijenama, možemo reći da je ovo još jedan korak k urbaniziranju i uređenju grada i prigradskih naselja. Cilj mjere je oživjeti i privući gospodarsku aktivnosti u grad, ali  i privući još više mladih obitelji da se dosele na naše područje- zaključio je predsjednik vijeća Željko Lacković.

Prijave za subvencioniranje obnove obiteljskih kuća zaprimaju se i dalje, sve do iskorištavanja sredstava planiranih u Proračunu za namjenu subvencioniranja obnove obiteljskih kuća.

Sredstva za ovaj program su osigurana iz redovni prihoda Proračuna Grada Đurđevca.

Tekst Javnog poziva možete pronaći u nastavku, a sva eventualna pitanja i pojašnjenja ove mjere možete zatražiti na mail: grad@djurdjevac.hr