Komunalne usluge dobivaju 2 nova vozila za odvoz otpada


Petak, 5. veljače 2021.

U suradnji Grada Đurđevca i Komunalnih usluga prijavljen je projekt nabave komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na raspisani javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je prošao zadnju stepenicu provjere prihvatljivosti izdataka što znači da ispunjava sve kriterije za sufinanciranje te se uskoro očekuje potpis ugovora.

-Realizacija ovog projekta neće utjecati na cijenu odvoza otpada tako da ćemo i dalje imati najnižu cijenu u okolici, a i šire. Uskoro kreće i podjela kanti za odvojeno prikupljanje otpada, a s novim vozilima uvest će se i plaćanje odvoza miješanog komunalnog otpada po težini, a sav odvojeni (razvrstani) otpad te bio otpad odvozit će se bez naknade - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.