Otvoren javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni A-sjever


Petak, 6. kolovoza 2021.

Grad Đurđevac raspisao je natječaj za prodaju devet građevinskih čestica u poduzetničkoj zoni površine od 1700 do 8000 m2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 67,09 kn/m2 uz mogućnost dobivanja olakšica i poticaja prema Programu olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu.

Kriteriji utvrđeni Programom olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 6/20.) koje pojedini poduzetnici mogu koristiti su:

- umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta:

a) umanjenje kupoprodajne cijene za obavljanje proizvodne djelatnosti iznosi 99%,

b) u slučaju da poduzetnik koji djeluje na području naselja u Gradu Đurđevcu, a seli djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, kupoprodajna cijena umanjuje se za 99%, bez obzira na vrstu djelatnosti.

-  olakšice i poticaji vezani uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos:

Komunalna naknada:

- oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100 % za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

- za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – uslužnim, trgovačkim i ostalim  djelatnostima, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade  u iznosu 100% za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

Komunalni doprinos:

-  oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100%,

- od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima, oslobađaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%.

Pisane ponude ponuditelja predaju se u zapečaćenoj omotnici s naznakom: “Ponuda na natječaj PODUZETNIČKE ZONE– ne otvaraj“, na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac.

Rok za predaju ponuda u prvom krugu natječaja je do 23. kolovoza 2021. godine. Tekst natječaja i dodatnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

JAVNI NATJEČAJ - ZONA A-SJEVER

Brošura
UVJETI GRAĐENJA U INDUSTRIJSKOJ ZONI A SJEVER U ĐURĐEVCU - sažetak
UVJETI GRAĐENJA U INDUSTRIJSKOJ ZONI A SJEVER U ĐURĐEVCU - eng
Nacrt - Poslovna zona A