Poslovni centar u novom ruhu


Ponedjeljak, 22. veljače 2021.

Zgrada Poslovnog centra u Đurđevcu izgrađena je prije više od 30 godina te se krovište i fasada nalaze u lošem stanju. Vlasnici poslovnih prostora odlučili su se za obnovu zgrade, odnosno na zamjenu krovišta i obnovu fasade čime će se zgrada urediti, ali će se i poboljšati energetska učinkovitost.

Sve će se izvesti u duhu uređenja zgrade nove Gradske uprave, bivše zgrade MUP-a, Poduzetničkog inkubatora i Doma kulture. Uskoro kreće i obnova stambene zgrade solidarnosti u neposrednoj blizini koja čini cjelinu s Poslovnim centrom.

-Pred završetkom je i obnova zgrade bivšeg prekršajnog suda u kojem će biti Posjetiteljski centar Đurđevački pijesci, a uskoro kreće i obnova tri zgrade Gradske uprave. Svim ovim obnovama gradsko središte poprimit će novu vizuru kako je to i predviđeno Prostorno programskom studijom Grada Đurđevca te se stvaraju preduvjeti za obnovu gradskog trga - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.