Planirane brojne aktivnosti za umirovljenike: prijavljen projekt Aktivni u zlatnoj dobi vrijednosti 1,9 mil. kn


Srijeda, 19. lipnja 2019.

Grad Đurđevac je u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Grada Đurđevca, a u partnerstvu s Udrugom matice umirovljenika grada Đurđevca i Udrugom žena grada Đurđevca prijavila projekt Aktivni u zlatnoj dobi na javni poziv Pridruži se – Aktivni u mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika koji je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Vrijednost projekta je 1,9 mil. kuna, a u potpunosti će biti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt obuhvaća niz aktivnosti namijenjenih umirovljenicima, koje će se provoditi tokom 36 mjeseci. Uz informatičke i jezične (engleski, njemački, mađarski) radionice tu su i plesni treninzi, sportske aktivnosti, niz predavanja iz svih sfera javnog života, organiziranje slobodnog vremena i poludnevnog boravka.

Osim toga planirane su aktivnosti međugeneracijske suradnje kojima je cilj prijenos znanja i vještina sa starijih na mlađe i obrnuto, a odnosi se na šivanje, našivavanje, slikanje, kuhanje te pričanje priča i narodnih predaja.

U sklopu projekta planirana je i provedba istraživanja o kvaliteti života umirovljenika na području grada i okolnih općina čiji će rezultati biti korišteni za prijavu novih projekata