Raspisani natječaji javnih radova za zapošljavanje 18 osoba


Utorak, 6. travnja 2021.

Grad Đurđevac objavio je dva natječaja za javne radove kako bi se zaposlilo što više nezaposlenih osoba.

Javni radovi se provode u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru programa javnih radova na održavanju i revitalizaciji  Park šume Borik te programu Romi za Rome, a preko programa se planira zaposliti 18 osoba.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati da se prijave na natječaj najkasnije do 13. travnja pisanom zamolbom za posao na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr.