Osigurana prehrana za potrebite osnovnoškolace


Subota, 20. veljače 2021.

Grad Đurđevac je u suradnji s Osnovnom školom Đurđevac uspješno prijavio projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva na javni poziv Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te na taj način osigurao besplatnu prehranu za 291 učenika.

Ovim projektom obuhvaćeni su učenici Osnovne škole Đurđevac kojima je osigurana besplatna prehrana u razdoblju od 10 mjeseci. Učenici koji imaju pravo na besplatnu prehranu su oni čiji roditelji su primatelji zajamčene minimalne naknade, samohrani roditelji i obitelji s troje ili više djece od kojih je jedno polaznik Osnovne škole Đurđevac, a ostala maloljetna.

Odobreni projekt vrijedan je 297.501,81 kuna te je 100% financiran od strane Fonda europske pomoći  za najpotrebitije.