Javni natječaj za prodaju osobnog automobila


Utorak, 11. veljače 2020.

Na temelju Odluke o prodaji osobnog automobila, KLASA: 363-01/20-01/22, URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-2, od 10. veljače 2020. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ za prodaju osobnog autoobila

 

I. Prodaje  se osobni automobil:

-Opel Astra, 1,4i, 16V CLASSIC  – neispravan, registriran do 6. mjeseca 2020., godina proizvodnje 2007.,po početnoj cijeni od 3.000,00 kuna.

II. Razgledavanje osobnog automobila iz točke I. može se izvršiti svakim radnim danom u dvorištu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o., Radnička cesta 61, u Đurđevcu od 9,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca.

III. Ponude za kupnju  podnose se u zatvorenim omotnicama do 2. ožujka 2020. godine u 9,00 sati.

IV. Kupoprodaja osobnih automobila  vrši se po načelu viđeno - kupljeno te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažiti.

KLASA: 363-01/20-01/22

URBROJ: 2137/03-01-01/03-20-3

Đurđevac, 10. veljače 2020.

 

GRAD ĐURĐEVAC