JAVNI POZIV (EnU-5/2015) ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE KUPNJE ENERGETSKI UČINKOVITIH KUĆANSKIH UREĐAJA


Srijeda, 3. lipnja 2015.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja A+++ razreda energetske učinkovitosti, i to: hladnjaka, hladnjaka s ledenicom, ledenica, perilica posuđa, perilica rublja, sušilica rublja.

Sveukupno je ovim Javnim pozivom predviđena dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje do 10.000 kućanskih uređaja.
Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva donacije u iznosu do najviše 40% opravdanih troškova, što ne može iznositi više od 800,00 kuna.
Opravdanim troškom smatra se kupoprodajna cijena kućanskog uređaja s liste modela kućanskih uređaja, te prodajnih mjesta prihvatljivih za sufinanciranje dostupne na mrežnoj stranici Fonda.

KAKO DO POTICAJA U 3 KORAKA?

1. Upoznajte se s uvjetima Javnog poziva Fonda i općim uvjetima ugovaranja te potražite popis uređaja i popis prodajnih mjesta uključenih u program.
2. Na prodajnom mjestu odaberite i kupite uređaj, ostavite svoje osobne podatke i preuzmite obrazac.
3. U roku 15 dana od datuma računa, u Fond mora biti dostavljen potpisani obrazac te preslike računa, osobne iskaznice i dokumenta kojim dokazujete svoj IBAN (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).

Više informacija možete pronaći na web stranici http://zelenaracunica.hr ili www.fzoeu.hr