Javni poziv Poticanje razvoja poljoprivrede na području Grada Đurđevca


Srijeda, 23. ožujka 2016.

Programom poticanja poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu  utvrđene su aktivnosti za koje će Grad Đurđevac dodijeliti bespovratna novčana sredstva. Prioriteti će se dati razvoju pojedinih grana poljoprivrede i ruralnog razvoja te će poticati razvoj tih grana dodjeljivanjem gradskih poticaja kroz: poticanje proizvodnje povrća u zatvorenim prostorima, poticanje trajnih nasada u poljoprivredi, poticanje stočarske i svinjogojske proizvodnje, poticanje pčelara i edukaciju poljoprivrednika.

U sklopu tog Programa korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva koja djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, zadruge i udruge registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti. U Proračunu za ovu godinu za potrebe Programa osigurana su sredstva u iznosu od  200.000,00 kuna, koja će se raspodijeliti ovisno o sufinanciranim aktivnostima. Zahtjeve za dodjelu gradskih poticaja zaprimaju se tijekom godine najkasnije do 16. prosinca 2016. godine ili do isteka sredstava.

Javni poziv i zahtjev za dodjelu potpora poljoprivredi nalazi se u nastavku: